BOEKHOUDING
  FISCALITEIT
  LOONADMINISTRATIE

Starters

Starten als ondernemer? In eerste instantie wordt nagegaan in welke mate U voldoet aan de startvoorwaarden (vestigingsreglementering) voor het specifieke beroep dat U voor ogen hebt, om vervolgens over te gaan tot het bepalen van de formaliteiten, de ondernemingsvorm, financiering, het opstellen van een ondernemingsplan, enz.

Onze medewerkers

Wim  Lardenoit
Zaakvoerder
Fiskaal Raadgever "Vennootschappen"
Annemie  Bleyenberg
Medewerkster afdeling "Sociaal Secretariaat", formaliteiten KBO Eenmanszaken
Ludo  Lardenoit
Fiscaal raadgever "Eenmanszaken"
Annemiek  Hoofman
Medewerkster afdeling "Vennootschappen",formaliteiten KBO Vennootschappen