BOEKHOUDING
  FISCALITEIT
  LOONADMINISTRATIE

Sociaal Secretariaat

Naast de hoofdactiviteit boekhouding/fiscaliteit is er een afdeling die instaat voor al uw verplichtingen op vlak van sociale wetgeving, zijnde o.m. RSZ-nummer, verzekering arbeidsongevallen, geneeskundige dienste, personeelsregister, arbeidsreglement, contracten (onbeperkt, beperkt, specifiek werk, full-time, deeltijds, jobstudenten, enz.), loonberekening, diverse aangifteverplichtingen op sociaal vlak, enz.

Onze medewerkers

Rita  De Dijker
Hoofd afdeling "Sociaal Secretariaat"
Annemie  Bleyenberg
Medewerkster afdeling "Sociaal Secretariaat", formaliteiten KBO Eenmanszaken
Mireille  Braem
Medewerkster afdeling "Sociaal Secretariaat", "Eenmanszaken" en "Venootschappen"