BOEKHOUDING
  FISCALITEIT
  LOONADMINISTRATIE

Fiscaliteit

Na de voorbereiding van het dossier door de eerste afdeling wordt het voorgelegd aan de afdeling fiscaliteit en vennootschappen ter controle en advies op het gebied van directe en indirecte belastingen onafhankelijk of het gaat om een éénmanszaak of vennootschap. Verder is er begeleiding op het gebied van fiscale optimalisatie, contacten met de fiscale administraties, bijstand bij controles en het eventueel indienen van bezwaarschriften. Dit voor zowel ingezetenen als niet-verblijfhouders.

Onze medewerkers

Ludo  Lardenoit
Fiscaal raadgever "Eenmanszaken"
Wim  Lardenoit
Zaakvoerder
Fiskaal Raadgever "Vennootschappen"